Pugačovas testamentā Galkins nav pieminēts

Pugačovas testamentā
Galkins nav pieminēts