Kendela Dženere: «Manas māsas ir pārāk daudz tendētas uz ārējo skaistumu»