Mistika: kā Rianna spēj apieties ar iPhone?

Mistika: kā Rianna
spēj apieties ar iPhone?