Mākslas zinātnieks Sebastians Mīls: “Izdzēšot vēsturi, jūs nevarat no tās mācīties”

Foto: Toms Treibergs
Toms Treibergs
, TVNET Kultūra redaktors
CopyDraugiem X Whatsapp

Vācijas pilsētā Kaselē bāzētās mākslas apvienības documenta 2007. gadā iznākušajā rakstu krājumā “documenta 12” kurators Rodžers M. Bergels (Roger M. Buergel) dalās ar atziņu, ka mūsdienu sabiedrība vienlaikus sevi redz atrodamies modernitātes iekšpusē, vienlaikus – ārpus tās. Iedomājoties laiku kā progresējošu, uz iedomātu mērķi vērstu horizontālu līkni, modernitātes etaps tajā iezīmējas ar emancipācijas, demokrātijas un brīvības ideāliem, kurus divkārt par nederīgiem padarīja pasaules kari, un nu, ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tie par tādiem ir padarīti vēlreiz.

Kuratora citātu savā pirms trim gadiem iznākušajā monogrāfijā ir izmantojis Dr. phil. Sebastians Mīls (Sebastian Mühl, 1981) – Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) vadošais pētnieks un kurators.

Saulainajās maija dienās viņš uzstājās ar lekciju LMA organizētajās atvērto durvju dienās, kurās sava būtiska sadaļa bija atvēlēta doktorantūras iespējām šajā mākslu augstskolā. Pateicoties šim notikumam, mums bija iespēja sarunāties par to, kā un vai māksla var palīdzēt labiekārtot pasauli, kurā tieši pēdējā gada laikā ir tik maz kārtības un sajēgas, kā vēl nekad agrāk (protams, no krasi subjektīva skatu punkta raugoties). Kā šī mērķa sasniegšanā var palīdzēt starpvalstu vienošanās un atbalsts, un vai ideja par savstarpēji cieņpilnu līdzāspastāvēšanu daudzu kultūru un politisko nostāju ielokā nav utopija?

Sebastians Mīls strādājis kā viesprofesors Klāgenfurtes universitātē (Austrijā) un Mākslas un dizaina universitātē Ofenbahā (Vācijā). 2020. un 2021. gadā bijis Drēzdenes Valsts mākslas kolekcijas digitālās jomas kurators, ilgtspējas un transkulturālās saskarsmes tēmām veltītās tiešsaistes izstāžu programmas “balsis” (voices) iniciators. Sebastians ir daudzu laikmetīgajai mākslai un kultūrai veltītu rakstu autors.

2020. gadā klajā nākusi viņa monogrāfija “Utopien der Gegenwartskunst. Geschichte und Kritik des utopischen Denkens in der Kunst nach 1989” (Laikmetīgās mākslas utopijas. Utopiskās domas vēsture un kritika mākslā pēc 1989. gada).

Foto: Transcript Verlag

Tajā autors iezīmē jēdziena “utopija” dažādās tulkošanas un izpratnes iespējas:

“Ja utopija šobrīd virspusēji kļuvusi par pagātnes jēdzienu, tad tajā pašā laikā tajā mīt arī provokācijas elements. Kā savulaik atzīmēja vēsturnieks Reinharts Koselleks (Reinhart Koselleck), utopiskā domāšana vienmēr ir bijusi domāšana par nākotni. Kamēr jaunlaiku utopijas jēdziens bija telpisks un meklēja atbrīvotas sabiedrības atrašanās vietu, modernitāte sāka interesēties par utopijas vietu laikā. Utopijas salu, kuru savulaik aprakstīja Tomass Mors (Thomas More), mūsdienu vēsturiski filozofiskā domāšana noapaļoja kā vienotu nākotnes pasauli. Mūsdienu utopijas koncepcija bagātina skatu uz nākotni vēl ne-esamības apvārsnī, kurā iegaismojas vēsturiskie naratīvi un nākotnes eshatoloģijas[i]. Te arī atšķiras utopiskā domāšana no novecojošām domāšanas formām, kas paļaujas uz pagātni orientētiem dzīvošanas un domāšanas paraugiem.”

Sebastiana izpētes laukā būtiska loma ir postmonumentālismam kā politiskā klimata raksturotājam – sabiedrībām daudzviet pasaulē, atsvabinoties no apspiedoša politiskā režīma, ir spēcīga vēlme atbrīvoties no to raksturojošiem simboliem un citas atribūtikas. Ja monumentālisms paskaidro valdošā režīma “ziedu laikus”, tad pielikums “post-” norāda uz laiku pēc tā beigām.

Ar Sebastianu sarunājamies LMA iedvesmojošajā dārzā, kurā sava vieta atvēlēta dažādām skulptūrām. Arī to lomu politisko vēstījumu veidošanā mēs pārrunāsim, bet vispirms aicinu pastāstīt savu sarunbiedru par viņa darba gaitām.

Foto: Toms Treibergs

Lūdzu, pastāstiet, ar ko nodarbojas LMA Laikmetīgās mākslas dizaina un arhitektūras institūts?

Šis institūts tika nodibināts 2021. gadā, un tas ir izteikti transnacionāls pētnieku tīkls, kurā daļa pētnieku atrodas Latvijā, Rīgā, bet daļa ir no Dānijas, Austrijas un Vācijas. Mēs cenšamies veidot transnacionālu Eiropas diskursu par tēmām, kas attiecas uz laikmetīgo mākslu. Un es pat neteiktu, ka tas ir tikai Eiropas diskurss, jo, galu galā, interesanti ir tas, ka zinātne vai akadēmiskie pētījumi vienmēr izrādās kaut kādā samērā globāli. Mēs redzam, ka idejas, kuras ir iešaurinātas tikai konkrētas nācijas kultūrtelpai savā ziņā vienmēr atpaliek, jo tas, uz ko mums jātiecas, patiešām ir globāls diskurss. Un zinātne, starp citu, arī māksla, to atspoguļo vislabākajos veidos. Mēs nodarbojamies ar globālām sarunām kā zinātnes sastāvdaļu un ar mākslu kā šī globālā diskursa sastāvdaļu. Jā, es domāju, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, kur [Latvijas] Mākslas akadēmija Rīgā šobrīd patiešām veic ļoti interesantus soļus.

Laika mērīšana kopš pagājušā gada februāra ir ieguvusi jaunu atskaites punktu. Latvija kā viena no Padomju savienības agrāk okupētajām valstīm šobrīd pilnā mērā iepazīst dzīvi postmonumentālajā diskursā. Ar to domājot ne tikai atbrīvošanos no padomju laika pieminekļiem, bet arī jaunas pašapziņas un savstarpējo lomu sadalījuma veidošanos. Vai jums ir izdevies novērot, kā Latvija ar šo jauno pieredzi tiek galā? Kā vērtējama valdības komunikācija un kādas noskaņas virmo sabiedrībā? Kādi uzdevumi šajā kontekstā ir māksliniekiem?

Ja jūs man jautājat par konkrēto situāciju Latvijā vai Baltijas valstīs, man jāatzīst, ka es īsti neesmu Baltijas un īpaši Latvijas kultūras mantojuma un mākslas vēstures eksperts. Tāpēc es runāju no tās perspektīvas, kuru pārzinu, un tā ir Vācijas, konkrētāk, Austrumvācijas perspektīva. Es arī piekrītu kopīgajam postsociālisma vai postmonumentālisma apziņas mantojumam. Un es pietuvojos idejai par utopiju kā kaut ko tādu, kas pēc būtības ir ideja no pagātnes. Kad mēs domājam par utopiju, tas ir kaut kas tāds, kas vispirms eksistē kā kultūras mantojums vai politisks mantojums. Esmu uzaudzis sociālistiskās arhitektūras ielokā, kas ir būvēta visā Austrumeiropā vai sociālistiskajā Eiropā; esmu izaudzis ar mākslas vēsturi, kuras pamatā ir sociālistiskā reālisma iespaidi un tā tālāk.

KomentāriCopyDraugiem X Whatsapp

Nepalaid garām!

Uz augšu