Tā nav baznīca, reliģija, politiskā grupa vai labdarības organizācija. Tās lēmumi ir neatkarīgi un tā darbojas tikai to cilvēku labā, kuri tai ir uzticīgi. Viņi var brīvi izvēlēties jebkuru dzīves ceļu, kuru vēlas, un ievērot jebkuru morāli, ko viņi vēlas, ar nosacījumu, ka viņu uzskati vienmēr ir visas cilvēku sugas interesēs. "Illuminati"-  kas aiz tā visa slēpjas?

Vēsturiskā nozīmē termins "Illuminati" attiecas uz Bavārijas Illuminati, slepenu biedrību, kas darbojās tikai desmit gadus, no 1776. līdz 1785. gadam. Šo organizāciju nodibināja Ādams Veishaupts, vācu tiesību profesors, kurš stingri ticēja apgaismības ideāliem un viņa “lluminatenorden” centās popularizēt šos ideālus elites vidū. Veishaupts vēlējās izglītot iluminātu biedrus par saprātu, filantropiju un citām laicīgām vērtībām, lai viņi varētu ietekmēt politiskos lēmumus, nonākot pie varas.

"Tas bija diezgan ambiciozi priekš sešiem vai deviņiem puišiem, bet viņi ļoti vēlējās pārņemt pasauli," norāda Kriss Hodaps, grāmatas “Conspiracy Theories and Secret Societies for Dummies” līdzautors.

Hodaps atzīmē, ka iluminātu mērķi un reputācija bieži pārsniedza viņu iespējas. Sākumā viņu grupiņā bija tikai daži cilvēki. Pilnbriedā, tā sastāvēja no 650 līdz 2500 biedriem. Grupas locekļi vēlāk pievienojās brīvmūrnieku (Freemason) rindām, lai vervētu biedrus savai konkurējošai slepenajai sabiedrībai.

Vēsturiskajiem iluminātiem bija divas puses: viņu dīvainie rituāli un viņu ideāli.

Ilumināti veica daudz neparastu lietu. Viņi izmantoja...