Ed Rallidae atbild «dīvāna ekspertiem»: ideja par spārniem nav aizgūta no Lazareva

Uz augšu