Agnese Rakovska: “Šis salūts un simtgade ar uzblīdušo budžetu ir bezkaunība”

Uz augšu